Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Riešenia


STEP KARAT

Aktuality
3. september 2021
Pozývame Vás na Stretnutie užívateľov
IS KARAT
14.10.2021
Čitajte viac >>
15. september 2020
Obhájili sme prvenstvo za rok 2019 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
1. september 2019
Obhájili sme prvenstvo za rok 2018 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
1. jún 2018
Obhájili sme prvenstvo za rok 2017 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
Staršie články >>
Modul Servis

Kocka

Servis slúži k evidencii a kompletnej správe jednotlivých zariadení, ktorými disponuje vaša spoločnosť, alebo na nich vykonáva servisnú a opravárenskú činnosť. Riešenie obsahuje agendy pre vybavovanie servisných zákaziek záručného servisu, pozáručného, reklamácií, opráv bez väzby na konkrétne zariadenie atď.

Servis vyniká hlavne v týchto vybraných oblastiach:


  • Plánovanie servisných zákaziek v čase
  • Sledovanie histórie prevádzkovateľov jednotlivých zariadení
  • Podrobná znalostná báza so schopnosťou „samostatne sa učiť“
  • Generovanie ponúk service letter a pravidelného servisu
  • Funkčnosť servisných zákaziek s prehľadom o ich realizácii
  • Komfortná fakturácia servisných zákaziek vrátane spotrebovaného materiálu
  • a realizovaných úkonov s možnosťou fakturácie výrobcovi
  • Možnosť časového rozlíšenia nákladov a výnosov servisných zákaziek