Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Nové verzie
15. máj 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP 2002 vo verzii 3.26
8. apríl 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.67
12. marec 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.66a

Stretnutie užívateľov IS KARAT 25.04.2023

Dňa 25. apríla 2023 v Atrium Hotel v Novom Smokovci usporiadala spoločnosť STEP software s.r.o. pod patronátom KARAT Software a.s. stretnutie užívateľov slovenských partnerov. Aj keď počasie nám neprialo a po Vysokých Tatrách sa prehnala dávka tatranského dážďa, atmosféra v konferenčnej sále bola naopak plná entuziazmu a záujmu.

Konferencia sa začala ráno úvodným príhovorom vedenia KARAT Software, a.s. a pokračovala prezentáciami noviniek užívateľského prostredia a aplikačných modulov. Účastníci mali možnosť nazrieť aj do budúcnosti informačného systému KARAT a dozvedieť sa o nových riešeniach a legislatívnych zmenách.

Popoludní boli na programe zaujímavé workshopy, ktoré sa venovali špecifickým aplikačným modulom.

Jednou z najzaujímavejších častí konferencie bola prípadová štúdia spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., ktorú predstavil Filip Bobula. Jeho prezentácia nás oboznámila s priebehom implementácie informačného systému KARAT v spoločnosti a s niektorými zaujímavými riešeniami, ktoré im pomohli zefektívniť a zjednodušiť ich podnikateľské procesy. Vďaka svojmu inovatívnemu prístupu a množstvu zadaných požiadaviek na nové funkčnosti získala spoločnosť RUDOS od spoločnosti STEP software s.r.o. titul Inovatívny vizionár :)
Prezentácia bola veľkou inšpiráciou pre ostatných účastníkov konferencie a ukázala, aký výrazný vplyv môže mať úspešná implementácia informačného systému KARAT na podnikanie.

Jednalo sa o menšiu, komornejšiu konferenciu, ktorej sa zúčastnilo 60 zástupcov 25 spoločností. Táto veľkosť skupiny umožnila účastníkom lepšie sa zoznámiť a nadviazať vzájomné kontakty, čo je kľúčové pre budovanie dlhodobých vzťahov a spolupráce medzi firmami využívajúcimi informačný systém KARAT.

Hoci nám dážď znepríjemnil prechádzky vo voľnom čase, veríme, že naša KARAT konferencia bola opäť skvelým zážitkom a prínosom pre všetkých účastníkov.

Ďakujeme všetkým, čo prišli a prispeli k úspechu tejto konferencie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoločné úspechy!